Minecraft Java Edition 1.15.1

Minecraft 1.15 2019 оны 12 сарын 17

ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

  • Chunk render хийх явцыг сайжруулсан
  • Тосгоны иргэн төрүүлдэг төрүүлэгчээс болж тоглоомын log файлд алдаагаар спам хийж байсныг зассан
  • Буруу байгалийн бүсийн id-г сүлжээгээр дамжуулах зохицуулалтыг сайжруулсан
  • Realms руу ороход тоглоом осолдож байсныг зассан
  • Herobrine-ийг хассан

ЗАССАН АЛДААНУУД

  • MC-135050 - NullPointerException while tesselating block model
  • MC-167530 - Anvils causing java.lang.StackOverflowError
  • MC-167482 - Corrupt chunk causes force upgrading a world to fail

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-java-edition-1-15-1

Ангилалууд