Minecraft 1.18.1 Pre-Release - Release Candidate

Шинэчлэлт 2021 оны 12 сарын 4

Энэхүү хэд хэдэн жижиг засвар агуулсан хувилбар ирэх долоо хоногт гарна.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Интернэт тааруу тоглогч серверт холбогдоход алдаа гарч байсныг зассан
 • Холын газрыг харуулахын тулд манан тоглогчоос илүү хол үүсдэг болсон
 • Манан бөмбөрцөг биш цилиндр хэлбэрээр харагддаг болсон

ЗАСВАРУУД

БҮГД - RELEASE CANDIDATE 3

 • Ноцтой аюулгүй байдлын асуудлыг зассан

БҮГД - RELEASE CANDIDATE 2

 • MC-245010 - Sometimes certain chunks will never load

БҮГД - RELEASE CANDIDATE 1

 • MC-229321 - Bees inside of bee hives / nests sometimes despawn when the world is reloaded
 • MC-243796 - Random non fatal exceptions in console: Failed to store chunk ConcurrentModificationException
 • MC-244190 - Entity fog doesn’t match the fog of blocks around them

БҮГД - PRE-RELEASE 1

 • MC-219507 - Beacon’s power reverts back to previous one on world reload
 • MC-242729 - Observer activating without any updates nearby, caused by /clone
 • MC-243216 - Chunk render distance on servers seems shorter than in 1.17.1

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд