Minecraft 1.18.1

Шинэчлэлт 2021 оны 12 сарын 12

Мананг багасгаж, хэд хэдэн алдаа зассаны дотор сервертэй холбоотой ноцтой алдаа багтсан. Тиймээс серверүүдээ нэн даруй 1.18.1 хувилбарт шилжүүлэхийг зөвлөж байна.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

  • Интернэт тааруу тоглогч серверт холбогдоход алдаа гарч байсныг зассан
  • Холын газрыг харуулахын тулд манан тоглогчоос илүү хол үүсдэг болсон
  • Манан бөмбөрцөг биш цилиндр хэлбэрээр харагддаг болсон

ЗАСВАРУУД

ОЦНЛОХ

  • Ноцтой аюулгүй байдлын асуудлыг зассан

БҮГД

  • MC-219507 - Beacon’s power reverts back to previous one on world reload
  • MC-229321 - Bees inside of bee hives / nests sometimes despawn when the world is reloaded
  • MC-242729 - Observer activating without any updates nearby, caused by /clone
  • MC-243216 - Chunk render distance on servers seems shorter than in 1.17.1
  • MC-243796 - Random non fatal exceptions in console: Failed to store chunk ConcurrentModificationException
  • MC-244190 - Entity fog doesn’t match the fog of blocks around them
  • MC-245010 - Sometimes certain chunks will never load

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд