Minecraft 1.18 Release Candidate (1-4)

Шинэчлэлт 2021 оны 11 сарын 27

Minecraft 1.18 хөгжүүлэлтийн сүүлийн үе буюу Release Candidate хэлбэрт шилжлээ. Энэ үед ноцтой алдаа гарахгүй бол хамгийн сүүлийн Release Candidate хувилбарыг албан ёсоор 1.18 болгон гаргах болно.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

  • Серверийн дүрслэлийн багцын дээд хэмжээг 100 MB байсныг 250MB болгосон (Release Candidate 1)
  • Гүний нүүрсний тархалтыг зассан (Release Candidate 4)

ЗАСВАРУУД

БҮГД

  • MC-242547 - In large caves, the cave generation can’t reach y= -54, not allowing to generate large lava lakes (Release Candidate 2)
  • MC-242708 - Moving through blocks in spectator mode causes a memory leak (Release Candidate 1)
  • MC-242859 - Blocks losing the loot inside them after dying (Release Candidate 3)

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд