Minecraft Java Edition 1.14.2

Minecraft 1.14 2019 оны 5 сарын 28

Өмнөх хувилбараас үлдсэн хэд хэдэн яаралтай засах шаардлагатай алдаануудыг зассан 1.14.2 хувилбар гарлаа. Энэ хувилбараар өмнө нь үүсээд байсан ноцтой алдаануудын нэг болох тоглоомын дэлхийн зарим хэсэгт гарсан гэрэлтүүлгийн асуудлуудыг шийдсэн юм.

Удахгүй бусад жижиг асуудлуудыг шийдсэн 1.14.3 хувилбар гарах төлөвтэй байна.

ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Өмнөх хувилбар дээр нээсэн дэлхийг анх нээхэд бүх гэрэлтүүлгийг дахин тооцоолно
 • Бүсүүдийг унших үед илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэлийн файлд бичнэ
 • Тоть зөвхөн өвсөн дээр биш өвсөн блок дээр мөн төрдөг болгож зассан
 • Сервер талын хэсгийн тоог debug дэлгэцэн дээр харуулдаг болгосон
 • Дээрэмчид зөвхөн бүрэн уншигдсан хэсгүүдэд төрөхөөр болж өөрчлөгдсөн
 • Хонхны хайх радиусыг дайралт эхлэх үед 48-аас 64 блок болгож нэмэгдүүлсэн
 • Алдаа зассан

ЗАССАН АЛДААНУУД

 • MC-152824 - Хаалганд гацсан
 • MC-147715 - Ээндийн гарцаар гарах үед блок дундуу нэвтрэн гарч байна
 • MC-142134 - Гэрлийг үүсгүүрүүд зарим хэсэгт бүгд ажиллахгүй байна
 • MC-148933 - Гэтэж байхдаа сэлж болохгүй байна
 • MC-149111 - Шинэчлэх шаардлагатай дэлхийнүүдийн дээгүүр хулганаа гүйлгэхэд одоогийн хувилбар release байхад snapshot гэж харуулж байна
 • MC-149916 - Серверт хол газар шилжихэд газар луу нэвтлэн ороод байна
 • MC-152272 - Server stops responding after log out error
 • MC-148898 - Еврэй үсэгнүүд буруу тэмдэгтээр илэрхийлэгдсэн байна
 • MC-148627 - Тааз руу сэлэх үед тоглогчийг гэтэх байрлалд оруулж байна
 • MC-16883 - Shift дарж худалдаа хийхэд тосгоны иргэний худалдаа хийсэн дуу зэрэг олон удаа тоглож байна
 • MC-90423 - Ээндэд хаалганы төв хэсэгт байрлах хамгийн өндөр блокон дээр Ээндийн лууны амьсгал байрлаж байна
 • MC-140174 - Тосгоны иргэн газраас ямар нэгэн зүйл авахад эд зүйл авсан дуу тоглохгүй байна
 • MC-142134 - Зарим хэсэгт гэрлийн үүсгүүр ажиллахгүй байна
 • MC-145730 - Тосгоны иргэнийг тоглогч цохиход төмөр хүн дайрахгүй байна
 • MC-147431 - Эд зүйлийн багц болох тоог тосгоны иргэдийн худалдааны цэсэнд хэрэгсэхгүй байж болж байна
 • MC-148064 - "Сүнс" Ээндийн лууг дахин төрүүлсний дараа ээндийн талст устахгүй байна.
 • MC-148073 - Өнгөтэй шил гэрэл цацруулагчийн яг дээр нь биш л бол цацрагны өнгө өөрчлөгдөхгүй байна
 • MC-148626 - Шалкер хайрцагнуудын нэр алга
 • MC-148677 - Сүнстэй элсэн дээр мобууд төрөхгүй байна
 • MC-148805 - Бүтээгч горимд байхдаа шалкер хайрцгийг эвдлэхэд устахгүй унаж байна
 • MC-148847 - Хамгаалагчийн туяаны дуу тоглосны дараа дахин дахин давтаад байна
 • MC-149511 - Тосгоны иргэн ногоо тарихад дуу гарахгүй байна
 • MC-149993 - Гөлгөр элсэн чулуун хавтан slab block шошгоны нэг хэсэг биш байна
 • MC-150170 - Амьтад, тосгоны иргэд, эд зүйл тогтоогч, хувцасны өлгүүр гэх мэт алга болчихсон
 • MC-150414 - Гэрэл цацруулагч барих, тавихад зорилт биелэхгүй байна
 • MC-150969 - Витер үхэшгүй мобууд руу дайрч байна
 • MC-151047 - Худалдаачны тэмээн гөрөөснүүд төрүүлэх өндгөөр төрүүлэх эсвэл хээлтүүлсний дараа шууд алга болж байна
 • MC-151062 - Нэрийг нь өөрчлөөгүй шидтэй номыг билүүгээр оруулаад гаргахад "Шидэт ном" нэртэй (шидгүй) ном болж байна
 • MC-151185 - Тосгоны иргэний сонирхлын цэгийг устгасны дараа тоглоом осолдсон
 • MC-151329 - Моб фармыг 30 минут ажиллуулахад FPS их хэмжээгээр унаж байна
 • MC-151365 - Галт сум усан дотор байгаа түүдэг галыг асааж байна
 • MC-151418 - Ажиглагч блок улаан чулууг зөв шинэчлэхгүй байна
 • MC-151674 - RegionFile-ууд кэшээс гарахдаа хаагдаагүй байна

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Суулгахдаа Minecraft эхлүүлэгчээсээ хувилбараа сонгоод тоглоорой!

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?


Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-java-edition-1-14-1

Ангилалууд