Minecraft Java Edition 1.16.2

Шинэчлэлт 2020 оны 8 сарын 12

ШИНЭ ЗҮЙЛС

ХАРГИС ПИГЛИН (PIGLIN BRUTE)

 • Цайзын балгаст амьдарч, эрдэнэсээ хамгаалдаг илүү хүчтэй пиглин
 • Шуналтай, аймхай хамаатнуудаа бодвол илүү зоригтой, алтанд хүсэлгүй
 • Тоглогчийг ямар ч хувцас өмссөн байсан харсан даруйдаа довтолно
 • Сүхээр зэвсэглэсэн, хуяг өмсөх шаардлагагүй чийрэг биетэй
Харгис пиглин

ХЯЛБАР АШИГЛАЛТ

 • Толгой эргэх болон Тамын порталд орох үеийн дэлгэц гуйвалтын хэмжээг хялбар ашиглалтын тохиргооноос өөрчлөх боломжтой болсон
 • Бага утгатай үед толгой эргэх үйлчлэл нь дэлгэцийг ногоон өнгөөр бүрхэнэ
 • Хурдны үйлчлэлд орсон үед харагдах өнцөг хэр их өөрчлөгдөхийг хялбар ашиглалтын тохиргооноос өөрчлөх боломжтой болсон

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

БАЙГУУЛАМЖ

 • Цайзын балгасын олзыг бага зэрэг өөрчилсөн
 • Цайзын балгасын авдар доор ихэвчлэн алтадсан хар чулуу оршино

БЛОК

 • Нөжит болон гажуудсөн мөөгнүүд мөөгний хөрсөн дээр тавьж болно
 • Гинжийг одоо хэвтээ байрлуулж болно
 • Нөжит болон гажуудсан ургамлуудыг авахад хайч хэрэггүй болсон
 • Ханд нэрэгчийг хар чулуу ашиглан хийж болно
 • Дэнлүүг усанд тавьж болно

МОБ

 • Зоглиныг уяж болно
 • Тосгоны иргэд тосгонд нэгдэх, ор болон ажлын блок эзэмших үедээ ногоон од цацруулна
 • Пиглин наймалцахдаа өгдөг эд зүйлсийг бага зэрэг өөрчилсөн
 • Ээндийн хүн барьж буй блокоо үндсэн чулуулаг дээр тавьж чадахгүй
 • Авдартай тэрэг эвдэх эсвэл нээх үед пиглин уурлана
 • Тосгоны иргэн өөр ертөнц рүү орсон тохиолдолд ажлын блокоо хаяна
 • Хайлмалхагч унаж буй зомбижсон пиглин заримдаа гажуудсан мөөгтэй уурга барьсан төрнө
 • Herobrine-г устгасан

ЭД ЗҮЙЛС

 • Үхэшгүй мөнхийн сахиус идэвхжих үед 40 секундын гал тэсвэрлэх үйлчилгээнд орно
 • Бүтээгч горимын эд зүйлс дотор багажнуудыг материалаар нь эрэмбэлсэн

БУСАД

 • Өгөгдлийн болон дүрслэлийн багц сонгох хэсгүүдэд бага зэрэг сайжруулалт хийгдсэн
 • Чатны хүлээлт тохиргоог чатны тохиргооны хэсэгт шилжүүлсэн

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Дурын дэлхий одоо дурын байгалийн бүсийг дэмждэг болсон
 • Өгөгдлийн багцад дэлхийг үүсгэх үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах боломж туршилтаар нэмэгдсэн
 • Серверүүд одоо клиентуудад сүлжээний багцийн хязгаар зааж болдог болсон
 • Серверийн server.properties файлын rate-limit сонголтоор тохируулна. (0 - хязгааргүй)

SPAWNPOINT & SETWORLDSPAWN

Төрөх цэгийг тохируулдаг тушаалуудад тоглогчийн харах өнцгийг тохируулах боломж нэмсэн

spawnpoint [targets] [pos] [angle]
setworldspawn [pos] [angle]

ДУРЫН ДЭЛХИЙ

worldgen/noise_settings дотор дэлхий үүсгэгчийн noise-н тохиргоог нэмсэн

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Гэтэж байхдаа шатаар буух үед блокноос хэтэрч унаж байсныг зассан
 • Сүйдсэн портал бүгд авдартай үүсэхгүй байсныг зассан
 • Хатгалт шид хувцсыг хоёр дахин хурдан эвдэж байсныг зассан
 • Аялагч худалдаачин там болон ээндийн ертөнцөд байнга үл үзэгдэгч болж байсныг зассан
 • Ээндийн хүн цохиулах үед шууд шилжиж байсныг болиулж байсан шиг нь болгосон
 • Уурхайн тэрэг хайлмаг руу орох үед эвдрэхгүй байсныг зассан
 • Дагалдагчид (Vindicator) сүхгүй үедэй дайрахдаа сүх барьсан юм шиг гараа өргөж байсныг өөрчилсөн
 • Хус мод хусан ой болон хусан ойт уулсад зөв үүсэхгүй байсныг зассан
 • Серверт блок эвдэж байхад сүлжээний хоцролтоос шалтгаалж блок эргэн гарч ирэхэд камерны байрлал буцаж байгааг зассан
 • Шидэх боломжтой зүйлсийг шидэхэд хатуу биш блокыг мөргөж байсныг засаж мөргөдөггүй болгосон
 • Усан доторх хөөсөн багана өндөг, цасан бөмбөг, ээндийн сувд, шиддэг ханд, галт бөмбөг, шалкерийн сумнуудад нөлөөлдөггүй байсныг нөлөөлдөг болгосон
 • Тамын шинэ ургамлуудыг авахад хайч эсвэл зөөлөн авах шид шаардлагагүй байсныг өөрчилж шаарддаг болгосон
 • Y=1 байрлалд байгаа түлхэгч доошоо / Y=254 байрлалд байгаа түлхэгч дээш түлхэхгүй байсныг зассан
 • Толгой эргэх үеийн ногоон өнгө F1 дарахад алга болж байсныг зассан
 • Норсон чоно харанхуй газар бараг хар өнгөтэй болж байсныг зассан
 • F3+D хүлээгдэж буй гэсэн бичгийг цэвэрлээд хүлээгдэж байгаа зурвасуудыг цэвэрлэхгүй байсныг зассан

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд