Minecraft Snapshot 19w36a

Minecraft 1.15 2019 оны 9 сарын 5

Энэ долоо хоногийн snapshot-оор хэд хэдэн алдаа засаж, Bedrock Edition-д зөвхөн байдаг хэд хэдэн боломжуудыг нэмснээс гадна Mod хөгжүүлэгчдийн ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс Minecraft: Java Edition-ы obfuscation map-ыг нийтэд гаргасан байна.

ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Ирээдүйд гарах бүх хувилбарын Obfuscation map-ыг нийтлэнэ
 • Бусад Minecraft edition-д байдаг зарим боломжуудыг нэмсэн
 • Лонхтой зөгийн бал одоо арай бага гэдэс дүүргэнэ
 • Алдаанууд зассан

MODDING

Mod хөгжүүлэгчдийн ажил, цаг завыг хэмнэх үүднээс ирээдүйд гарах бүх хувилбарын obfuscation map-г нийтэд тавьж байхаар болсон. Энэ нь Minecraft-н jar файлаас эх кодыг үүсгэж авахдаа хувьсагч, функцуудын нэрийг хүнд ойлгомжтой хэлбэрт оруулахад mod хөгжүүлэгчид хэдэн долоо хоног, сарын ажил болдог байсныг хялбарчилж өгөх юм. Obfuscation map-ын холбоосуудыг Minecraft-ын хувилбарын json файлд (.minecraft/versions/19w36a/19w36a.json) "client_mappings", "server_mappings" түлхүүрээр хадгалсан байгаа.

Жишээ нь 19w36a obfuscations mappings-г доорх холбоосоор харж болно:

ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭЛТ

Бусад edition-с Java Edition-д нэмсэн боломжууд

 • Өдөр унтахыг оролдоход төрөх газрыг хадгалах боломжтой болсон
 • Хонхыг улаан чулуугаар (redstone) өдөөхөд дуугарна
 • Шөнө фантом төрүүлэхыг doInsomnia тоглоомын дүрмээр асааж, унтрааж болно
 • doImmediateRespawn тоглоомын дүрмээр тоглогчийг үхэхэд үхсэн гэсэн дэлгэцийг харуулахгүйгээр шууд төрүүлэх эсэхийг зохицуулж болно
 • drowningDamage, fallDamage болон fireDamage дүрмүүдээр тухайн зүйлээс гэмтэл авах эсэхийг тохируулж болно
 • Нойтон sponge-г тамд тавихад дороо хатна
 • Харвагчаар харвасан галт пуужин харвасан зүг рүү ниснэ

ЗАССАН АЛДААНУУД

 • MC-117914 - Entities crossing dimensions through nether portal causes tremendous lag
 • MC-140507 - Overloading a chunk with data will cause it to revert to its old state
 • MC-158677 - Ender dragon freezes the server if there’s no end stone in the end
 • MC-158978 - “Create New World” button in the world creation menu is enabled after returning from the world customize menu, allowing world names to be left blank
 • MC-159359 - Dispensers ignore honey level when collecting honey from hives/nests
 • MC-159370 - Bees suffocate when against a solid block ceiling
 • MC-159383 - Copying a bee nest/hive with NBT duplicates the bees inside of it as well, causing multiple bees with the same UUID to exist in the same world at the same time
 • MC-159385 - Bees are not affected by Bane of Arthropods enchantment
 • MC-159395 - Honey level of bee hives does not increase, as opposed to bee nests
 • MC-159419 - Custom beehive item can be used to spawn any entity, including command blocks
 • MC-159424 - Hostile bees will not sting you if you have a flower in your hand
 • MC-159441 - Bees stay leashed when leaving a bee hive, despite having dropped their lead when entering it, thus duplicating the lead
 • MC-159508 - Ctrl + Pick block on beehives and nests does not copy their honey levels
 • MC-159515 - Bees don’t sleep at night
 • MC-159518 - Bees stop their animations when standing still, even when still in the air
 • MC-159558 - Bees attempt to sting the player even after they’ve already stung the player
 • MC-159560 - Semi-transparent pixels on bee textures
 • MC-159584 - When a bee nest/hive with a bee inside is destroyed on Creative, the bees inside disappear
 • MC-159743 - Bee textures have inconsistent amounts of nectar
 • MC-159880 - Bee duplicate passenger entities when entering and leaving hives
 • MC-160008 - Drinking honey bottles doesn’t immediately make sound
 • MC-160254 - Bees do not pollinate on lilac, rose bush and peony

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Суулгахдаа Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод "Суулгацууд" (Installations) хэсэгт очин хөгжүүлэлтийн хувилбарууд (snapshots) гэснийг идэвхжүүлээрэй!

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-19w36a

Ангилалууд