Minecraft Snapshot 20w06a

Шинэчлэлт 2020 оны 2 сарын 6

Minecraft-ын тамын ертөнцийг өөрчлөх Minecraft 1.16 хувилбарын эхний snapshot хүрэлцэн ирлээ.

ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Тамын шинэ блокууд нэмэгдсэн
 • Түлхэлтийг эсэргүүцэх нь одоо магадлалаар биш болсон
 • Нөжит ой (crimson forest) байгалийн бүс нэмэгдсэн
 • Шинэ амьтан Hoglin. Одоохондоо явахаас өөр зүйл чадахгүй
 • Тоглогч тосгонтой ойрхон байхад дээрэмчдийн эргүүл төрөхгүй
 • Netherite - шинэ багаж, зэвмэгний материал нэмэгдсэн
 • Тамын сүнстэй хөндий (soulsand valley) байгалийн бүс нэмэгдсэн
 • Хана блокуудыг дээш нь давхарлахад дундаа завсар гарахгүй болсон
 • Тамын гажуудсан ой (warped forest) байгалийн бүс нэмэгдсэн

БЛОКУУД

 • Хоёр шинэ модны төрөл - Нөжит мөөгний иш (crimson stems), Гажуудсан иш (warped stems)
 • Базальт - Тамд босоо багана хэлбэрийн тогтоцтой
 • Нөжит хөрс (Crimson Nylium), Гажуудсан хөрс (Warped Nylium)
 • Шинэ ургамал: Тамын нахиа (nether sprouts), Нөжит үндэс (crimson roots), гажуудсан үндэс (warped roots)
 • Хоёр төрлийн мөөг: Нөжит болон гажуудсан - нунтаг ясаар бордоод үзээрэй
 • Гажуудсан үүн блок
 • Уй гашууны ороонги ургамал (Weeping Vines) блокны доороос ургана
 • Шинэ байгалийн гэрэл: Мөөгний гэрэл
 • Сүнстэй хөрс
 • Сүснтэй хөрс ашиглан хийх сүнсний бамбар, бамбараа ашиглаад сүнсний дэнлүү хийж болно
 • Тамын чулууг нунтаг ясаар бордоход хөрс (nylium) болно

НӨЖИТ ОЙ

 • Нөжит хөрсөөр хучигдсан (Crimson Nylium)
 • Маш том нөжит мөөгнөөс бүтсэн, мөөгний гэрэл гэрэлтсэн тамын ой
 • Уй гашууны ургамал нь агуйн тааз болон мөөгнөөс унжин ургана
 • Hoglin-ууд энэ ойгоор тэнүүчилнэ
 • Нөжит мөөгний тоос агаараар хийсэн харагдана
Нөжит ой

ГАЖУУДСАН ОЙ

 • Гажуудсан хөрсөөр (Warped Nylium) хучигдсан
 • Маш том гажуудсан мөөгнөөс бүтсэн, мөөгний гэрэл гэрэлтсэн тамын ой
 • Хар хөх манан ойг бүрхэнэ
 • Гажуудсан мөөгний тоос агаараар хийсэн харагдана
 • Гажуудсан ой маш сонин боловч тамын хамгийн аюулгүй газар гэж хэлж болно
Гажуудсан ой

СҮНСТЭЙ ХӨНДИЙ

 • Сүнстэй элс болон сүнстэй хөрсөөр хучигдсан хөндий
 • Базальтан баганууд газраас тааз хүртэл сунан тогтсон
 • Өнгөрсөн үеийн хэний ч мэдэхгүй араатан амьтдын чулуужсан яснууд хөндийгөөр дүүрэн
 • Агаараар нь дүүрэн үнс
 • Хөндийг цайвар цэнхэр манан хучина
 • Араг яснуудаас болгоомжлоорой
Сүнстэй хөндий
Тамын аялал

NETHERITE

Тамаас олдох өндөр түвшний материал. Алмазан эд зүйлсээ шинэчлэх цаг боллоо.

NETHERITE-Г ЯАЖ ХИЙХ ВЭ

 • Эртний барилгын хаягдлыг тамын ёроолоос олборлоно
 • Зууханд хийж Netherite-ийн үйрмэг болгоно
 • 4 netherite-ийн үйрмэг болон 4 алтан гулдмай нийлүүлж Netheritr гарган авна

NETHERITE-ИЙН ОНЦЛОГ

 • Netherite-р хийсэн эд зүйлс хайлмаганд шатахгүй бөгөөд хөвж гарч ирнэ
 • Алмазнаас өндөр түвшний шид орох магадлал өндөр (Гэхдээ алтнаас өндөр биш)
 • Алмазан багажнаас илүү хурдан, илүү бат бөх
 • Алмазнаас илүү хүчтэй
 • Netherite хуяг алмазнаас илүү хатуу, илүү бат бөх
 • Netherite хуяг түлхэлтийг эсэргүүцнэ. Тиймээс баргын яман түлхэгдэж унахгүй
 • Хуучин алмазан хувцас, багаж, зэвсгэн дээрээ Netherite нэмж сайжруулаарай

ДУУ

 • Гастын дуу ойр зайнд сонсогддог болсон
 • Ясан блок, тамын чулуу, сүнстэй элс, тамын үү, тамын тоосго, кварцын хүдрүүдийн дууг өөрчилсөн

ДЭЛХИЙГ ҮҮСГЭХ

 • Хуучин тамын байгалийн бүс одоо Тамын цөл (Nether Wastes) болсон
 • Сөнөсөн усан онгоц болон далайн балгасуудыг ховор болгосон

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • locatebiome тушаалыг нэмсэн

ТУШААЛУУД

LOCATEBIOME

Заасан байгалийн бүсийг олох тушаал. Бүтээгч горимд байхдаа хэрэгтэй байгалийн бүсээ маш хол нисэж олдог байсныг энэхүү тушаалын тусламжтай хялбар олох боломжто болсон.

Бичиглэл: locatebiome <biome>

Параметр:

 • biome - Хайх гэж буй байгалийн бүсийн id

ТООСОНЦОРУУД (PARTICLES)

 • Шинэ тоосонцорууд: ash, crimson_spore, soul_fire_flame, warped_spore

RENDERING

 • Энтитигийн газарт тусах сүүдэрийг зассан

ЗАССАН АЛДААНУУД

 • MC-17431 - Shift-clicking stacked items with a data tag into the enchanting table GUI removes data tags from the moved item
 • MC-45619 - Water, Signs, Vines, Torches etc. in the same block as item frame break item frame’s redstone signal
 • MC-52178 - Cape doesn’t move down while sneaking / Cape detaches from body while sneaking
 • MC-59363 - Items in item frames are deleted if both mouse buttons are used simultaneously
 • MC-82235 - Baby pigs turn into adult zombie pigmen when struck by lightning
 • MC-92889 - Mending doesn’t always consume experience if the player wears items with mending that are already fully repaired
 • MC-93198 - Throwing potions / throwable projectiles causes both hands to bob up and down
 • MC-93631 - Pistons pop off blocks attached to their back when retracting
 • MC-96436 - Eggs/snowballs/xp-bottles break instantly when thrown while riding a horse
 • MC-97958 - Small slime has no jump or squish sound
 • MC-103655 - Cats don’t stand up when using right click on them while they’re sitting on chests or beds
 • MC-109370 - Bottom face of column blocks are rotated 180 degrees
 • MC-109844 - en_us.json contains unused strings
 • MC-109850 - Redstone wire doesn’t have a bottom texture
 • MC-112630 - Carrot on a stick cannot be broken
 • MC-113381 - Falling dust particles of anvil and concrete powder blocks are black
 • MC-120335 - Flower pot bottom texture is not rendered because of incorrect “uv” values in the model file
 • MC-131440 - The message for trying to sleep at the wrong time implies that you can only sleep at night during a thunderstorm
 • MC-131770 - Rain particles appear one block below the water or lava surface
 • MC-132607 - Splitting slimes and magma cubes do not copy NoAI value
 • MC-134162 - Item entities can break turtle eggs
 • MC-136868 - Ignited TNT, arrow or trident turns black when it falls on soul sand or snow layers
 • MC-138600 - Cats don’t bring gifts if they have already decided to sit on your bed
 • MC-140544 - Pickaxes don’t speed up piston breaking
 • MC-148474 - Sloped powered detector rails break when pushed or pulled by a piston
 • MC-149052 - Stonecutter recipe list doesn’t show item tooltips
 • MC-149776 - Cartography Table requires string for the recipe to show up in the recipe book
 • MC-150020 - Composter is in the “Miscellaneous” category instead of “Decoration” like the other workstation blocks
 • MC-154867 - Tamed cats remain sitting if the world is reloaded while the cat is sitting on a chest
 • MC-158807 - You can remove cursed enchantments on items by repairing them in inventory
 • MC-159300 - Villagers that have been infected by a zombie can despawn, even if they have been traded with
 • MC-159773 - Shulkers can teleport to non-solid faces, and don’t teleport to some solid faces
 • MC-159918 - Foxes don’t run from polar bears
 • MC-159963 - Minecarts can break turtle eggs
 • MC-160897 - Dropping an item using the drop key displays the hand animation but dropping items from within the inventory does not
 • MC-160902 - Arm swings when right-clicking on full minecart
 • MC-161156 - Silverfish and endermites appear black on soul sand
 • MC-161259 - Using the carrot on a stick while riding a pig plays no hand animation
 • MC-162881 - Composter doesn’t display particles when being fed composting items through a hopper
 • MC-163286 - /setblock ~ ~ ~ air destroy does not destroy liquids
 • MC-164184 - Breaking a shulker box with contents in Creative mode drops the block at an incorrect location
 • MC-164948 - Entity shadow renders through transparent blocks
 • MC-167077 - Foxes sleep on top of honey blocks, even in broad daylight
 • MC-167512 - Glass in the hand is rendered differently depending on the “Clouds” setting
 • MC-167989 - Spawn point is not set when monsters are nearby
 • MC-168540 - Threads created by net.minecraft.Util.backgroundExecutor() have misleading names
 • MC-168772 - Experience orbs can crush turtle eggs
 • MC-169679 - Composters do not make sounds when fed by hoppers
 • MC-169692 - Entity shadow floats slightly above the ground
 • MC-169832 - Transparent item models have inconsistent rendering when a glowing entity is present
 • MC-170128 - Cannot build an EntityType without a datafixer due to an IllegalArgumentException

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-20w06a

Ангилалууд