Minecraft Snapshot 20w15a

Шинэчлэлт 2020 оны 4 сарын 9

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Хялбар ашиглалтыг сайжруулсан
 • Пиглин тугны хэв
 • Тамын шинэ байгалийн бүс: Базальтын бэлчир (Basalt Deltas)
 • Сүнсний түүдэг гал. Мянган сүнсний дулаанаар хоолоо халаагаарай
 • 3 шинэ тамын хөгжим
 • Сийлсэн тамын тоосго, хагархай тамын тоосго, кварц тоосго нэмэгдсэн
 • Шинэ төрлийн чулуу болох Хар чулуу (Blackstone) нэмэгдсэн. Мөн түүний өнгөлсөн, өнгөлсөн тоосгон хэлбэрүүд
 • Алтадсан хар чулуу (Gilded Blackstone). Эвдлэхэд шижир алт унагаана
 • Хар чулууг зуух болон чулуун зэвсэг хийхэд ашиглаж болно
Хар чулуу
Пиглиний хээтэй туг

ХЯЛБАР АШИГЛАЛТ

 • Чат болон хялбар ашиглалтын тохиргоонд "Мөр хоорондын зай" (Line Spacing) тохиргоог нэмсэн
 • "Чатны хүлээлт" (Chat Delay) хялбар ашиглалтын тохиргоо нэмэгдсэн. Хэт хурдан өнгөрөх чатыг уншихад тустай

БАЗАЛЬТЫН БЭЛЧИР (BASALT DELTAS)

 • Галт уулын дэлбэрээлтээс үлдсэн асар их базальт, хайлмаган гол нууруудаас тогтсон байгалийн бүс
 • Агаараар нь дүүрэн үнс
 • Хайлмаган кубны гэр болсон газар
 • Шинэ блок хар чулууг эндээс олж болно
Базальтын бэлчир

ТАМЫН ХӨГЖИМ

Гурван өөр байгалийн бүсэд зориулсан гурван шинэ хөгжим. Хөгжмийн зохиолч Lena Raine.

 • Rubedo - Тамын цөлд
 • Chrysopeia - Нөжит ойд
 • So Below - Сүнстэй элсний хөндий болон Базальтын бэлчир
Сонсох

ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗҮЙЛС

 • Харвагчны өөрчлөлт
 • Сүнстэй элсийг сүнсний галт бамбар хийхэд ашиглаж болно
 • Тамын ургамлуудыг (нахиа, мөөг, навч, үү) бордоо болгох боломжтой болсон
 • Зээтүү навч эвдэхэд тохиромжтой багаж болсон
 • Мобууд хайлмаган блок болон асаалттай түүдэг гал дээгүүр явахгүй

ХАРВАГЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Морь болон гахайг эмээллэнэ
 • Моринд хуяг өмсгөнө
 • Тэмээн гөрөөсд хивс тавина
 • Тэмээн гөрөөс болон илжигэнд авдар дохно
 • Мүүшрүүмийн мөөгийг хайчилна
 • Цасан хүний хулууг авна

ЗАСВАРУУД

 • MC-171463 - Iron Bars don’t fully connect to walls
 • MC-172120 - Hoglins don’t try to avoid fire
 • MC-172209 - Non-fire resistant mobs don’t try to avoid walking into fire
 • MC-172226 - Baby animals, villagers, and zombie villagers spawned with a spawn egg on an adult entity always are of the same variant
 • MC-172268 - Bartering with a piglin by right-clicking does not display hand animation
 • MC-174542 - Killing baby hoglins drops leather and porkchop
 • MC-174559 - Baby hoglins/zoglins uses the same attack damage as an adult when spawned in some cases
 • MC-175030 - Curse of Binding doesn’t affect Piglins
 • MC-175169 - Respawn Anchor can create ghost blocks when it explodes
 • MC-175176 - Using return portal in The End softlocks the game if /spawnpoint was used in The End
 • MC-175256 - Screen is overlayed with a grey opaque texture when inside of a transparent block
 • MC-175274 - “Quartz pillar” is translated as “White wool” (“Lana blanca” instead of “Pilar de cuarzo”) in Spanish (Spain)
 • MC-175356 - Piglins and hoglins do not avoid magma blocks
 • MC-175538 - Fish/Swimming sounds are louder than they should be
 • MC-175566 - Piglins with full inventories drop the items they received
 • MC-176095 - Striders have an unused fin in the strider.png texture file
 • MC-176384 - CompassItem checks twice if LodestonePos tag exists
 • MC-176517 - striders spawn in underground lava pockets
 • MC-176633 - Lime carpets are named “acacia slab” in Spanish (Spain)
 • MC-177069 - Dispenser will not drop glowstone as item when not connected to a respawn anchor
 • MC-177085 - Missing UUID field in attributes crash the game
 • MC-177102 - Zoglins aren’t considered an undead mob
 • MC-177225 - Tag minecraft:water used before it was bound

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-20w15a

Ангилалууд