Minecraft Snapshot 20w17a

Шинэчлэлт 2020 оны 4 сарын 23

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Энтити харагдах зайг 50% - 500% хооронд тохируулах боломжтой болсон
 • Түвшин болон тоглоомын дүрмийг дэлхий үүсгэх хэсэгт өөрчлөх боломжтой болсон
Тоглоомын дүрэм сонгох хэсэг

ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗҮЙЛС

 • Дархны ширээний интерфэйсийг өөрчилсөн
 • Сүйдсэн порталууд арай цөөн үүснэ
 • Цайзын балгасаас олох олзонд өөрчлөлт оруулж зарим өндөр зэрэглэлийн эд зүйлсийг багасгаж, заримыг нь хассан
 • Өмнө нь дэлхий үүсгэж байгаагүй бол "Ганцаараа тоглох" товчин дээр дарахад шууд шинэ дэлхий үүсгэх хэсэг рүү очино
Дархны ширээний UI

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Чатны компонент одоо фонт сонгох боломжтой болсон. Мөн ямар ч RGB өнгө ашиглах боломжтой болсон
 • Chunk-уудын block storage хадгалах хэлбэрт өөрчлөлт орсноор зарим ажлуудыг гүйцэтгэх хурд нэмэгдсэн (rendering, зам олох, дэлхий үүсгэх гэх мэт)
 • Бүх Unicode тэмдэгтийн дэмжлэг (😉)
 • Шинэ attribute тушаал

ДЭЛХИЙ ХАДГАЛАХ ХЭЛБЭР

 • level.dat файлыг санамсаргүй үүсгэсэн нэртэй түр зуурын файл болгон хадгална (байнга level.dat_new гэж үүсгэхийн оронд)
 • player/*.dat файлууд level.dat-тай ижил байдлаар хадгалагдана

ТУШААЛУУД

ATTRIBUTE

Энтитиний шинж чанарыг өөрчлөх, нэмэх.

 • attribute <target> <attribute> get [<scale>] - Шинж чанарын нийт утгыг авах
 • attribute <target> <attribute> base set <value> - Суурь утгыг өөрчлөх
 • attribute <target> <attribute> base get [<scale>] - Суурь утгыг авах
 • attribute <target> <attribute> modifier add <uuid> <name> <value> add|multiply|multiply_base - өөрчлөгч нэмэх (аль хэдийн нэмэгдсэн байвал тушаал биелэхгүй)
 • attribute <target> <attribute> modifier remove <uuid> - өөрчлөгч устгах
 • attribute <target> <attribute> modifier value get <uuid> [<scale>] - өөрчлөгчийн утгыг авах
 • target - нэгж энтити (санамж: зөвхөн тоглогч, өлгүүр болон мобууд шинж чанартай)
 • attribute - шинж чанарын нэр (жишээ нь minecraft:generic.max_health)
 • name - тэмдэгт мөр (хашилтан дотор бичиж болно) өөрчлөгчийн хүнд ойлгомжтой нэр
 • value - хөвөгч таслалтай тоо (санамж: зарим шинжүүд утгын хязгаартай байдаг, тиймээс өөрчлөлт мэдэгдэхгүй байж болно)

ЧАТНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

HOVER EVENT ARGUMENT

 • style.hoverEvent-д шинэ параметр contents-тэй болсон бөгөөд утга нь:
 • show_text - бичвэр
 • show_item - эд зүйлийн id эсвэл id, count, tag агуулсан объект
 • show_entity - id (UUID), name (chat component), type (entity type resource location) агуулсан объектууд байж болно
 • Хуучин value аргумент хүчингүй болсон (гэхдээ ашиглаж болно)

ӨНГӨ

colors шинж # угтвартай RGB утга авч болно. Жишээ нь одооны ногоон өнгийг #55ff55 утгаар.

Хүссэн өнгөө гаргах боломж

Туршиж үзмээр байвал /tellraw @p {"text":"Сайн уу!","color":"#55FF55"} тушаалын color-н утгыг солиод хийж үзээрэй.

ӨӨР ҮСГИЙН ТИГ (CUSTOM FONTS)

Чатанд font шинжийг нь ашиглан дүрслэлийн багцаас үсгийн тигийг сонгон өөрчилж болно. Хоосон бол minecraft:default.

ҮСГИЙН ТИГ

 • Force Unicode сонголт энгийн болон өөр үсгийн тиг (uniform.json) хооронд шилжинэ.

ЗАСВАРУУД

 • MC-1601 - Breaking a Furnace will not give you the experience for the smelted things inside
 • MC-5410 - In creative mode, flying down is stopped when brushing up against ladders or vines.
 • MC-31032 - Using only one empty map doesn’t increase minecraft.used:minecraft.map
 • MC-46417 - Sprint particles are generated in spectator mode
 • MC-56373 - Selector and score text components don’t work on hoverEvents
 • MC-94535 - Flying and holding CTRL really close to the ground, emits walking particles
 • MC-96319 - Mob pathfinding AI does not regard some blocks as obstructions and is unable to pathfind on top of them
 • MC-100195 - Player retains 1-block hitbox if entering a minecart/boat while swimming or when flying with elytra or a riptide trident
 • MC-114544 - Kicked by “Flying is not enabled on this server” while sleeping
 • MC-120572 - /recipe crashes the game
 • MC-126244 - ‘/locate’, explorer maps, and treasure maps can cause extreme TPS lag, even leading to a complete server freeze if structure generation is turned off
 • MC-149704 - Sneaking / crouching twice makes player sprint
 • MC-169514 - Tamed parrots cannot be renamed unless they are flying
 • MC-171561 - Only one player can access shulker box at a time
 • MC-174359 - Piglins prefer using an unenchanted gold item instead of an enchanted gold item
 • MC-175113 - Rain prevents entities from burning in fire
 • MC-175186 - Respawning doesn’t check if the “respawn block” is the correct one for the dimension
 • MC-175998 - Striders are moving very fast between two blocks or when diagonally running into blocks
 • MC-176029 - Right clicking a lodestone with a stack of compasses converts the whole stack
 • MC-176060 - Recipe book doesn’t load the entire empty map recipe anymore
 • MC-176104 - Dropped compasses always point up
 • MC-176116 - Saddle texture on Strider is backwards
 • MC-176521 - Pressing space while the recipe book button is highlighted in crafting interfaces doesn’t toggle the recipe book
 • MC-177346 - Compass in a mob’s hand does not point to correct location if mob turns
 • MC-177776 - Netherite ingots are not sorted properly with other ingots
 • MC-177780 - Shulkers cannot be opened while playing closing animation anymore
 • MC-177796 - Blackstone walls are in the “Building Blocks” category instead of “decoration Blocks” category, unlike all other walls
 • MC-177862 - Polished blackstone button and pressure plate in incorrect area in creative inventory
 • MC-177885 - Invisible Horses show patterns
 • MC-177997 - Baby zoglins still use the same attack damage as an adult
 • MC-178086 - Flying close to the ground with soul speed over soul blocks speeds up player and generates soul particles
 • MC-178093 - Piglins with full inventories won’t pick up gold ingots to barter even though you can still right-click to barter with them
 • MC-178259 - Game crashes when an iron golem with the attack damage attribute set to 0.5d
 • MC-178316 - Dispenser plays “dispensed item” sound when attempting to charge a full respawn anchor instead of “dispenser fails”
 • MC-178630 - TNT eyeheight changed
 • MC-178797 - Barrier blocks generate in bastion remnant
 • MC-178955 - Badlands are viewed as a mountainous biome for Ruined Portals
 • MC-179542 - Basalt Delta Blocks Override Nether Bricks in Fortresses

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-20w17a

Ангилалууд