Minecraft Snapshot 20w48a

Шинэчлэлт 2020 оны 11 сарын 26

ШИНЭ ЗҮЙЛС

БАНА (DRIPSTONE)

Бана чулуун агуй одоохондоо тоглоомонд ороогүй байгаа болно.
 • Блокны доор байрлуулвал гоожуу бана (stalactite), блокон дээр байрлуулвал ургуу бана (stalagmite) болно
 • Давхарлан тавьснаар илүү урт бана үүсгэнэ
 • Ургуу бана доороосоо тогтоон барих зүйлгүй болоход бүгд эвдэрнэ
 • Ургуу банын үзүүр хурц тул дээр нь унах эсвэл үсрэх үед их өвдөнө шүү!
 • Гоожуу бана дээрээ ямар нэгэн тогтоон барих зүйлгүй болоход доош унана
 • Толгой дээр чинь бана унавал бас л их өвдөнө!
 • Гоожуу банаас ус дусална (хэрэв дээр нь хайлмаг байвал хайлмаг дусална)
 • Ус дусалж байгаа банын доор тогоо тавихад ус бага багаар хуримтлагдана
 • Хайлмаг дусалж байгаа банын доор тогоо тавихад хайлмаг бага багаар хуримтлагдана
 • Сэрээ таягаар баныг эвдэлж болно

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Богцийг (Bundle) inventory дотроо барьж байгаад хулганыхаа баруун товчийг дарахад доторх эд зүйлсийг нэг нэгээр нь гаргана
 • Богцоо гартаа барьж байгаад хулганыхаа баруун товчийг доторх бүх зүйл газарт унана
 • Advanced tooltips (F3+H) богц хэр зэрэг дүүрснийг харуулна
 • Лааг зөвхөн бүтэн гадаргуутай блокон дээр тавьж болно (гэхдээ доорх блокыг нь эвдлэхэд лаа унахгүй)
 • Ямар нэг арьсан хувцас өмсөөн бол хөлдөхгүй
 • Ягаан болор, лаа, цаг, луужингийн дүрслэлийг өөрчилсөн
20w46a болон 20w48a харьцуулалт

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Ус болон хайлмагны тодорхой цэгт бүх зүйл тунгалаг харагддаг байсан алдааг зассан (MC-3615)
 • Сэлж байх үед зарим үйлдлийг хийхэд (харвах, бамбайгаар хаах г.м) animation байхгүй эсвэл сонин харагддаг байсныг зассан (MC-176614)

БҮГД

 • MC-3615 - Lava and water are completely transparent at certain height levels
 • MC-176614 - Swimming and doing certain actions make the player look very odd/does not have animations for swimming + doing certain actions
 • MC-198864 - World border does not render below y=0 / above y=255
 • MC-203602 - Spyglass animation is wrong when swimming
 • MC-203645 - Spyglass wobbles when walking while in use
 • MC-203824 - Weird Hand animation when attacking and using spyglass at the same time
 • MC-203925 - Items inside of a bundle disappear if you empty the bundle in the inventory when in Creative mode while the inventory is full
 • MC-203951 - The elder guardian particle moves when an elder guardian moves
 • MC-204323 - Inconsistency: Crafting copper blocks into slabs only yields 4 slabs instead of 6
 • MC-204424 - Using a spyglass while gliding with an elytra points the spyglass down in third person view
 • MC-205041 - Full leather armour does not prevent freezing damage
 • MC-205069 - Powdered snow doesn’t give you frozen effect in creative mode
 • MC-205072 - Snow Ambient Effect sometimes don’t show correctly on the edge of a Powder Snow Block
 • MC-205145 - Compass with nothing to point to will spin very rapidly when in bundle.
 • MC-205197 - Creating a map from an empty map no longer plays a sound
 • MC-205220 - Cannot manipulate horse.saddle using /item command
 • MC-205269 - Chest closing sounds desynced with closing animations
 • MC-205321 - Item modifiers that change the item type don’t work on entities
 • MC-205445 - The Fabulous graphics warning is shown at the wrong time
 • MC-205492 - The ‘Include entities’ option in the structure block UI is the opposite of the actual behavior
 • MC-205567 - TNT flashes are translucent once again
 • MC-205627 - Item modifiers that change the count to 0 don’t completely remove the item
 • MC-206058 - /item modify doesn’t visually update the model of an item in an item frame

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Minecraft Snapshot 20w48a
A Minecraft Java Snapshot

Ангилалууд