Minecraft Snapshot 21w06a

Шинэчлэлт 2021 оны 2 сарын 11

Энэ туршилтын хувилбараар шинэ төрлийн агуйн тогтоцууд болон дэлхийн (overworld) өндрийн хязгаарыг нэмсэн. Өндрийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор хуучин болон шинэ өндрөөр үүссэн газруудын заагийг зохицуулах шийдэл хараахан эцэслэгдээгүй тул одоохондоо өмнөх хувилбаруудын дэлхийг энэ хувилбараар нээх боломжийг хязгаарласан.

ШИНЭ ЗҮЙЛС

Агуйн шинэ тогтоцууд нэмэгдсэн. Жижиг, том, устай, усгүй гээд янз бүрийн, илүү байгалийн тогтоцтой ойролцоо байхаар хэрэгжүүлсэн.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

  • Overworld-н өндрийн хязгаар доош 64, дээш 64 нийт 128 блокоор сунгагдаж, 384 болсон
  • Газар доорх ертөнц 64-өөс эхлээд -64 хүртэл үргэлжилнэ
  • Хаягдсан уурхайнууд том агуйнуудад зохицож үүсдэг болсон
  • Dripleaf дээр үсрэх эсвэл гэтсэн ч навч нь нална
  • Dripleaf ямар нэгэн суманд оногдсон үед эвдрэхгүй, харин налдаг болсон
  • Redstone-р dripleaf-г налахгүй байлгах боломжтой
  • Унжсан үндэс болон жижиг dripleaf-н дүрслэлүүдийг өөрчилсөн

ЗАСВАРУУД

  • MC-214346 - Big dripleaf can be broken with arrows in spawn protection
  • MC-213813 - Small dripleaf can destroy any block

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд