Minecraft Snapshot 21w07a

Шинэчлэлт 2021 оны 2 сарын 18

ШИНЭ ЗҮЙЛС

GRIMSTONE

Grimstone газар доорх хамгийн гүн хэсгийн чулуулгын ихэнхийг бүрдүүлнэ. Мөн энгийн чулуунаас илүү хатуу, бат бөх.

 • Like Blackstone, Grimstone can be used to craft basic tools, furnaces and brewing stands.
 • Хар чулуу шиг багаж, зэвсэг, зуух гэх мэтийг урлахад ашиглаж болно
 • Энгийн, Polished, Bricks, Tile гэсэн 4 төрлийн хувилбартай
 • Бүх төрлийн grimstone хана, шат, хавтангуудыг урлаж болно
Grimstone болон түүгээр хийж болох блокууд

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

ДЭЛХИЙ ҮҮСГЭЛТ

 • Том агуйнуудыг илүү ховор болгож, усаар дүүрэх магадлалыг багасгасан
 • Хүдрүүдийн тархцыг дэлхийн шинэ өндөрт зориулж өөрчилсөн
 • Диорит, андезит, гранит чулуунуудын үүсэх хэмжээ, байрлалыг өөрчилсөн
 • Диорит, гранит хоёр y = 0-ээс доош үүсэхгүй
 • Stronghold одоо бүрэн чулуунд хучигдсан байдалтай олдоно. Ил гарсан хэсэг байхгүй
 • Хаягдсан уурхайн том зайтай хэсэгт ил гарсан хэсэг доороосоо модоор тулагдсан эсвэл дээрээсээ гинжээр тогтоосон байдалтай үүснэ
Хаягдсан уурхай
Хүдрийн шинэ тархац (хөгжүүлэлтийн явцад өөрчлөгдөх магадлалтай)

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

 • Өвөрмөц хэлбэр, дүрсгүй хүдэрнүүдийн харагдах байдлыг хялбар ашиглалтад зориулан өөрчилсөн. Алмаас эрдэнийн хүдрийг харин хэвээр үлдээсэн
 • Хар чулуунуудын дүрслэлд бага зэрэг өөрчлөлт оруулсан
Хүдрийн дүрслэл шинэчлэгдсэн (баруун - хуучин, зүүн - шинэ)

CREATIVE INVENTORY

Redstone хэсгийн эд зүйлсийг бүлэглэж, ашиглагддаг хэмжээгээр нь эрэмбэлсэн:

Бүлэг:

 • Essentials
 • Unique activators
 • Miscellaneous
 • Common activators
 • Openables

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Beacon-ы гэрэл y=256-с дээш гарахаар харагдахгүй болж байсныг зассан (MC-214885)

БҮГД

 • MC-147589 - Vines no longer randomly generate in jungles
 • MC-208613 - Amount of players who need to sleep to skip the night is calculated incorrectly
 • MC-208618 - Clicking on a bed immediately skips the night if gamerule playersSleepingPercentage is set to 0
 • MC-211224 - Seagrass can occasionally replace parts of a swamp hut
 • MC-214082 - Crash after placing soul sand or magma under 2032 tall water
 • MC-214814 - Strongholds generate floating and without walls, floors, or ceilings when inside caves
 • MC-214844 - Bedrock can be exposed to the air at the very bottom of the new caves
 • MC-214885 - Beacon beam only render 256 blocks from source
 • MC-214973 - Powder snow bucket in a dispenser at y = 319 facing upwards or at y = -64 facing downwards is replaced with empty bucket, despite no powder snow being placed
 • MC-214986 - Large dripstones only generate as stalagmites below Y=0

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд