Minecraft Snapshot 21w08a/b

Шинэчлэлт 2021 оны 2 сарын 26

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Агуйн хэмжээг дахин өөрчилсөн
 • Газрын хагарал үүсдэг болсон
 • Grimstone нэр өөрчлөгдөж Deepslate болсон
 • Deepslate чулуунд хүдэрүүд үүсдэг болсон
 • Хүдэрийн тархацыг дахин өөрчилсөн
 • Андезит y=0-ээс доош үүсэхгүй болсон
 • Туфф андезитын оронд y=0-ээс доош үүснэ
 • Ягаан болрын агуйн гадуур бүрхдэг туфф чулууны оронд шинэ төрлийн гөлгөр базальт чулуу бүрхэнэ
 • Гөлгөр базальтыг энгийн базальтыг шатааж гаргах боломжтой
 • Хар чулууны дүрслэлийг шинэчилсэн
 • Маргад болон номын чулууны хүдрийн дүрслэлийг бага зэрэг өөрчилсөн
 • Spore Blossom-н эргэн тойрны агаарт тоосонцор харагдана
 • Салст болон зөгийн балан блок бүтээгч горимын invetory-д redstone хэсэгт шилжсэн
Хүдрийн дүрслэлийн өөрчлөлт
Шинэчлэгдсэн хүдрийн тархац (бүрэн хэмжээний зургийг энд дарж харна уу)
Энгийн болон deepslate дотор үүсэх хүдрүүд

ЗАСВАРУУД

БҮГД - 21W08B

 • MC-216744 - Iron ore doesn’t generate (only iron ore in deepslate is generated)
 • MC-216101 - Redstone ore generates with a flat distribution below y=12

БҮГД - 21W08A

 • MC-213926 - Rooted dirt footstep sounds are considerably quieter than normal dirt footstep sounds
 • MC-214782 - Geodes can generate floating in caves
 • MC-214843 - Old style caves don’t generate past Y=0

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд