Minecraft Snapshot 21w10a

Шинэчлэлт 2021 оны 3 сарын 11

Шинэ Lush Cave байгалийн бүс нэмэгдсэнээс гадна тоглоомын rendering pipeline-д маш том өөрчлөлтүүд орж OpenGL Core 3.2 ашигладаг боллоо.

OpenGL Core 3.2 ашигладаг болсноор зарим хуучин компьютеруудад Minecraft: Java Edition ажиллахгүй байж болох бөгөөд системийн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхээ нэг шалгаж үзээрэй.

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Газар доорх үржил шимт агуй (Lush Caves)
 • Хагархай гүний занар блок
 • Мөн жоомтой гүний занар блок нэмэгдсэн
 • Гүний занар дахь зэсийн болон маргадын хүдэр нэмэгдсэн. Хэдийгээр байгаль дээр олдохгүй ч уран бүтээлчдэд хэрэг болох байх

LUSH CAVES

Одоохондоо энгийн дэлхийд үүсэхгүй, нэг байгалийн бүстэй дэлхий үүсгэж харах боломжтой.

 • Шал болон таазыг хөвд бүрхэнэ
 • Spore Blossom таазанд ургана
 • Цэцэглэсэн болон энгийн азалиа бут ургана
 • Шавар усан сан
 • Азалеа мод lush cave-н яг дээр ургана. Үндсийг нь дагаж доош явбал агуйд хүрнэ
 • Агуйн ороонгүй (cave vines), гэрэлт жимсгэнэ (glow berries) таазнаас нь ургана

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Хагархай гүний занарыг шатааж энгийн гүний занар болгож болно
 • Гүний занарыг өөр өөр тийш нь харуулж тавьж болно
 • Аянга газардуулагчийг усанд тавьж болно
 • Газар доорх эртний амьтны үлдэгдэл ясанд алмаас эрдэнэ, нүүрсний хүдэр үүснэ
 • Гүний занар болон зарим хүдрийн харагдах байдал өөрчлөгдсөн
 • Хүдрийн тархацыг өөрчилсөн

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫГ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Тоглоом одоо OpenGL 3.2 core ашиглана
 • Бүх зүйлс shader-д суурилсан рендер хийдэг болсон
 • Shader-г дүрслэлийн багцаар өөрчлөх боломжтой
 • Төрүүлэх боломжтой хамгийн том салстан (slime) өмнөх хязгаараас 2 дахин их, 128 хэмжээтэй болсон
 • Give тушаал дээд тал нь 100 stack эд зүйл өгөх хязгаартай болсон

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Клиент талд эд зүйлсээ нааш, цааш зөөж байхад харагдахгүй болдог байсныг зассан (MC-29318)

БҮГД

 • MC-29318 - Client misses inventory updates while player is manipulating items - causes invisible items
 • MC-84121 - Shape of glow effect is based on mob’s base layer
 • MC-87019 - Only visible slots are updated clientside when you are inside an inventory
 • MC-154094 - Lectern running /clear turns items into ghost items
 • MC-175964 - Setblock command run by book in lectern to clear inventory run in command block causes ghost items
 • MC-201316 - The /give command can create so many items that the game will freeze
 • MC-207818 - Placing a sign from the offhand closes the sign UI immediately
 • MC-208301 - /clear does not properly affect the item on the mouse pointer after crafting it
 • MC-210408 - /spawnpoint allows players to set their spawnpoint to out-of-bounds coordinates, which crashes the game when trying to respawn
 • MC-211666 - Guardians attack invisible axolotls
 • MC-212127 - Normal ink sac and glow ink sac are not grouped in the creative inventory
 • MC-212144 - Subtitles refer to Glow Item Frame as “Item Frame”
 • MC-212168 - Ctrl + Pick Block doesn’t copy block state “lit”
 • MC-212236 - Cannot visually critical-hit a glow squid (No sound/particles)
 • MC-212314 - Glow squid remains dark even if there is a light source block next to it
 • MC-212325 - Glow Squid entity data (potion effects, custom name, …) does not get saved
 • MC-214629 - FOV decreases when underwater regardless of FOV Effects accessibility setting
 • MC-214781 - Lava does not generate at the very bottom of noise caves
 • MC-214784 - Fossils can generate floating in caves
 • MC-214836 - Water caves cause land to be excessively flooded
 • MC-214844 - Bedrock can be exposed to the air at the very bottom of the new caves
 • MC-214970 - Phantoms continously make too much flapping sounds
 • MC-215194 - Structure blocks do not work below y=0
 • MC-215838 - There is currently no way to craft deepslate tiles and deepslate bricks
 • MC-215850 - Deepslate Tile Wall comes before Deepslate Brick Wall but Deepslate Bricks come before Deepslate Tiles in creative inventory
 • MC-215939 - Emerald ore spawns in lower frequencies than it should above y=100
 • MC-216136 - Polished deepslate slab isn’t grouped with the other deepslate slabs in creative inventory
 • MC-216363 - Crash upon replacing soul sand or magma with the other under a tall bubble column using /setblock
 • MC-216735 - Stone Lapis Ore generating in Deepslate
 • MC-216736 - Lava lakes generate exposed in caves
 • MC-216765 - Coal ore can generate below Y=0 when attached to a fossil
 • MC-216817 - Inconsistency: Cobbled deepslate cannot be smelted back into deepslate
 • MC-218139 - Spectator vision bug

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд