Minecraft Snapshot 21w14a

Шинэчлэлт 2021 оны 4 сарын 8

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Боловсруулаагүй зэс, төмөр, алт нэмэгдсэн
 • Зэс, төмөр, алтны хүдрүүдийг эвдэхэд блок нь биш боловсруулаагүй хувилбар нь унана
 • Блок унахгүй болсон тул Аз (Fortune) шидийг ашиглан нэг блокноос олон боловсруулаагүй металл авах боломжтой
 • Зөөлөн авах (Silk Touch) шидээр блок хэлбэрээр нь авна
 • Хүдэр болон боловсруулаагүй металлуудыг зууханд хайлуулснаар цэвэр металлийг гарган авна

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Туфф чулуулаг бүлэг бүлгээрээ 0-16 түвшинд үүсдэг болсон
 • Бүрэн исэлдсэн зэс блокыг лаваар бүрхэх боломжтой болсон (аянганд ниргүүлээд исэлдэлт нь багасахгүй)

ЗАСВАРУУД

БҮГД

 • MC-203854 - Fishing rod texture always looks like it has been cast when in the player’s hand
 • MC-207173 - Entering only colons into multiplayer Direct Connection & pressing enter crashes the game
 • MC-210155 - Command block output no longer is displayed immediately after running a command
 • MC-213665 - Crash upon attempting to generate a world with a height of 0 blocks
 • MC-214287 - Crash upon entering a nether portal when logical_height is set to 0 and min_y is set to 80 or greater
 • MC-215120 - World-gen datapacks can cause crashes when first generating world
 • MC-216697 - Having ‘min_y’ set to lower than -64 causes either a crash or the world not to behave correctly if the height limit wasn’t modified
 • MC-217702 - Game crashes (ArrayIndexOutOfBoundsException) during world feature placement / decoration
 • MC-219849 - Fishing doesn’t animate or render the rod, line or bobber anymore
 • MC-220652 - IndexOutOfBound exception hard crash when loading a simple custom dimension datapack
 • MC-221553 - The end dimension generates differently than it did previously
 • MC-221586 - Excessive pillager spawning in pillager outposts
 • MC-221673 - Ocean monuments are completely empty

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Minecraft Snapshot 21w14a
A Minecraft Java Snapshot
Эх сурвалж

Ангилалууд