Minecraft Snapshot 21w39a

Шинэчлэлт 2021 оны 9 сарын 30

Энэ хувилбараар хуучин хувилбарт үүссэн дэлхийг нээх боломжтой боловч шинэ болон хуучин газрын заагыг уусалттайгаар хувиргах арга хараахан нэмэгдээгүй болохыг анхаарна уу. Хуучин дэлхийгээ энэ хувилбараар нээхээсээ өмнө нөөцөлж авахыг дахин сануулъя.

ШИНЭ ЗҮЙЛС

ДААЛГАВАР

 • Дэлхийн оргилоос ёроол хүртэл чөлөөт уналт хийгээд амьд үлдэх "Caves & Cliffs"
 • Overworld-д хайлмалхагчийг (strider) унаад хайлмаган дээр 50 блок явах "Feels like home"
 • Дэлхийн оргилоос тосгоны иргэнтэй наймаа хийх "Star Trader"
 • Нугад (Meadow) пянз тоглуулах "Sound of Music" гэсэн даалгаврууд тус тус нэмэгдсэн

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Уулын оройг илүү хурц, шовгор болгосон
 • Нугад ургах ганц модонд байнга зөгийн үүр үүссэн байна
 • Бана чулуут агуйд зомби төрөхгүй, харин оронд нь тухайн газрын нууруудад тэнгисийн зомби төрдөг болсон
 • Газар доор булаастай эрдэнэсийн авдранд усанд амьсгалах ханд байдаг болсон
 • Идэвхтэй хандны үйлчлэлүүд inventory дотор баруун гар талд харагддаг болсон. Хэрэв урт бичиг нь багтахгүй бол зөвхөн зураг нь харагдана
Уулын оройн өөрчлөлт (21w38a vs 21w39a)

(Техникийн талын өөрчлөлтүүдийг эх нийтлэлээс уншаарай.)

ЗАСВАРУУД

БҮГД - 21W39A

 • MC-116359 - Status effects aren’t displayed in inventory when recipe book is open
 • MC-149822 - Bottom border on status effect displays in the inventory is missing
 • MC-193348 - Status effect bars shift the player’s inventory in creative mode
 • MC-196723 - Potion effects obtained in creative mode while in inventory do not show up until reopening inventory
 • MC-214894 - Bamboo generates in caves under jungles
 • MC-214959 - Sugar cane generated in cave
 • MC-218167 - Chatting causes lag to occur
 • MC-236755 - “Feature Placement” Crash / java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 0 out of bounds for length 0
 • MC-236903 - Naturally generated cave vines have an age between 17-25
 • MC-237505 - Certain Biome Builder debug values do not change

БҮГД - 21W38A

 • MC-44055 - Game fails to switch the audio output from one device to another after the game has started (from title screen)
 • MC-236611 - No sound for using shears on weeping, twisting, cave vines or kelp
 • MC-236618 - Strongholds don’t generate in 21w37a
 • MC-236621 - Liquids sometimes do not propagate
 • MC-236633 - Random light level of 0 in sky
 • MC-236656 - Crash when changing render distance / java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 28084 out of bounds for length 26136
 • MC-236665 - Memory leak in 21w37a
 • MC-236698 - Big Spruce Trees don’t generate in Groves
 • MC-236711 - Starting and stopping JFR profiling multiple times within the same minute overwrites previous JFR results saved during that minute
 • MC-236718 - Dripstone caves generate above the ground
 • MC-236795 - Cannot start with alternate JVM due to JFR requirement
 • MC-236873 - Problems with JFR event metadata
 • MC-236967 - Too many aquifers on biome surfaces at Y=63 and below
 • MC-237109 - Aquifers often generate with harsh straight borders

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?


Эх сурвалж:

Ангилалууд