Minecraft Snapshot 21w44a

Шинэчлэлт 2021 оны 11 сарын 5

Хуучин дэлхийг хувиргахад хуучин газар доогуур шинэ агуйнууд үүсдэг боллоо.

Хуучин дэлхийгээ энэ хувилбараар нээхээсээ өмнө нөөцөлж авахыг сануулж байна. Туршилтын хувилбар тул аймшгийн хорхойнууд дэлхийг чинь идэх магадлалтай!

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Хуучин дэлхийг шинэ хувилбараар нээхэд y=0 -ээс доош шинэ агуйнууд үүсдэг болсон
 • Тохиргооны хэсэгт сервертэй холбоотой хэсэг нэмсэн бөгөөд Реалмын мэдэгдлийг удирдах, серверийн түвшин харах, серверийн төлвийн жагсаалтад харагдах эсэхээ сэлгэх тохиргоонуудыг нэмж өгсөн

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Цаг агаарын давтамж зөвхөн бороо орж байхад унтсан тохиолдолд дахин эхэлнэ
 • Блок болон ус, хайлмагууд тооцооллын хязгаар дотор тооцоологддог болсон
 • Амьтдын мөргөлдөөны тооцооллын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлсэн

ЗАСВАРУУД

БҮГД

 • MC-63340 - Sleeping always resets time until rain
 • MC-170551 - Foxes can’t spawn on podzol or coarse dirt
 • MC-200494 - In mineshafts, torches can generate attached to blocks other than the wooden supports
 • MC-216432 - Mineshafts can generate with light but without any torches
 • MC-216561 - Torches not spawning in abandoned mineshafts under y=0
 • MC-217038 - Large dripstone structures can be generated outside the caves
 • MC-236701 - New mountain biomes don’t count towards “Adventuring Time” advancement
 • MC-236938 - /jfr stop output does not have a link
 • MC-237986 - Mobs specific to structures aren’t spawning in their structures
 • MC-238062 - Foxes & Wolves don’t spawn in Groves
 • MC-238761 - Adventuring Time does not account for the new cave biomes
 • MC-238877 - Deep Ocean & Ocean is not needed for the “Adventure Time” advancement
 • MC-238900 - Values of ‘Infinity’ in noise settings in default worldgen
 • MC-238912 - Powder snow strips can’t generate exposed to the surface
 • MC-238962 - Icebergs go all the way to ocean floor.
 • MC-238966 - Old Growth Spruce Taiga and Old Growth Birch Forest aren’t part of the “Adventuring Time” advancement
 • MC-238968 - Windswept Gravelly Hills & Windswept Savanna aren’t apart of the “Adventuring Time” advancement
 • MC-239280 - Withers do not move down to follow the player when the wither’s health is half or lower
 • MC-239344 - All torches in mineshafts are facing the wrong way
 • MC-239359 - Wither Skeletons can only spawn on Nether Bricks
 • MC-239689 - The “amplified” boolean in noise settings does nothing
 • MC-239854 - Nether and caves world is missing bedrock
 • MC-239858 - Nether decorations can be generated on the original bedrock layer
 • MC-239866 - Terrain shaper in noise_settings is not used

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд