Minecraft Snapshot 20w45a

Шинэчлэлт 2020 оны 11 сарын 7

Minecraft 1.17 Caves & Cliffs хувилбарын хамгийн анхны хөгжүүлэлтийн хувилбарт олон шинэ зүйлс багтсан байна.

Minecraft Live 2020 - Minecraft 1.17
Агуй болон хад цохио
Minecraft 1.17 хувилбарын товч танилцуулга

ТОЙМ

 • Богц нэмэгдсэн
 • Лаа нэмэгдсэн
 • Хайлмагтай тогоо нэмэгдсэн
 • Зэс нэмэгдсэн
 • Ягаан болор нэмэгдсэн
 • Аянга газардуулагч нэмэгдсэн
 • Дуран нэмэгдсэн
 • Харанхуй шил нэмэгдсэн
 • Шалкер хязгаарлагдмал нөөц байхаа больсон
 • Усан дотор төмөр зам тавьж болдог болсон

ШИНЭ ЗҮЙЛС

ЯГААН БОЛОР (AMETHYST)

ЯГААН БОЛРОН БЛОК (BLOCK OF AMETHYST)

 • Ягаан болрон блок нь болор агуйгаас олдоно. Мөн 4 ягаан болороор хийж болно
 • Бүх ягаан болрон блок сонсголонтой чимээ гаргана

НАХИАЛАГЧ ЯГААН БОЛОР (BUDDING AMETHYST)

 • Ямар нэгэн саадгүй (агаар эсвэл устай) талд нь ягаан болор өөрөө ургана
 • Ямар нэгэн аргаар зөөх, авах боломжгүй

ЯГААН БОЛРЫН ХОНГОРЦОГ (AMETHYST CLUSTER)

 • Болор агуйд байрлах нахиалагч ягаан болор дээр ургана
 • Ургалтын дөрвөн үе шаттай
 • Бүрэн ургасан ягаан болрын хонгорцгийг төмөр эсвэл түүнээс өндөр зэрэглэлийн ёотуугаар эвдлэхэд 4 (аз шидтэй бол өшөө илүү) ширхэг унана
 • Ургалтын аль ч шатанд нь байхад зөөлөн авах шидээр эвдэн авч болно

БОЛОР АГУЙ (AMETHYST GEODE)

Болор агуй
 • Газар доор үүснэ
 • Болор агуйг Туф болон Кальцит гэсэн шинэ хоёр чулуу гадуур нь бүрсэн байдалтай олдоно
Туф (Tuff)
Кальцит (Calcite)

ЯГААН БОЛОР (AMETHYST SHARD)

 • Ягаан болрын хонгорцгийг эвдэхэд унана
 • Дуран болон харанхуй шил хийхэд ашиглана
...

БОГЦ (BUNDLE)

Олон төрлийн эд зүйлсийг нэг газар хадгалахад зориулсан жижиг уут. Гэхдээ зөвхөн нэг багц хүртэлх хэмжээтэйг хадгална.

Дотроо эд зүйлстэй богц

Жишээ нь нэг дүүрэн богцонд:

 • 64 шороо
 • 32 шороо + 32 чулуу
 • 32 шороо + 8 өндөг
 • Нэг алмазан сэлэм

Ашиглалт:

 • Богцоо хулганаараа авангаа эд зүйлс дээр баруун товчоо дарж богцондоо хийнэ
 • Богцон дээрээ хулганыхаа баруун товчоо дарж хоосолно

ЛАА (CANDLE)

 • Лаа нь энгийн болон бүх 16 төрлийн өнгөний сонголттой
 • Дөрөв хүртэлх лааг нэг газар байрлуулж болно
 • Төрсөн өдрийн баяраар бялуун дээр тавьж болно
 • Цахиур төмөр эсвэл галт бөмбөгөөр асаах ба гараараа эсвэл усаар унтраана
 • Усан дотор тавьж болно. Мэдээж асахгүй

ХАЙЛМАГТАЙ ТОГОО (LAVA CAULDRON)

 • Тогоон дотор хайлмаг хийж болно
 • Яг л хайлмаг шиг 🔥, гэхдээ тогоон дотор

ЗЭС (COPPER)

ЗЭС БЛОК (BLOCK OF COPPER)

 • 9 зэсээр блок хийнэ
 • Сийлсэн зэс, зэсэн шат, хавтан хийх боломжтой
 • Зөгийн сархинагаар зэс блокоо бүрж болно

ЗЭСИЙН ХҮДЭР (COPPER ORE)

 • Төмөр болон нүүрстэй төстэй тархалттай (гэхдээ эцсийн хувилбар биш)
 • Зууханд хайлуулж зэс ялгаж авна

АЯНГА ГАЗАРДУУЛАГЧ (LIGHTNING ROD)

 • Гурван зэс ашиглан хийнэ
 • 16x4x16 талбайд буух аянгыг өөртөө татаж, өөр газар буухаас  сэргийлнэ
 • Газардуулагч дээр аянга буусан тохиолдолд улаан чулуунд дохио өгнө

ИСЭЛДЭХ (OXIDATION)

 • Хугацаа өнгөрөх тусам зэс хүчилтөрөгчтэй исэлдэж ногоорно
 • Дөрвөн үе шаттай: исэлдээгүй, бага зэрэг, хагас, бүрэн исэлдсэн
 • Исэлдэлтийн шат бүр 50-82 Minecraft-н өдөрт явагдана (мэдээж идэвхтэй chunk-д байх хэрэгтэй)
 • Бүрмэл зэс блокууд үргэлжлүүлэн исэлдэхгүй

ДУРАН (SPYGLASS)

 • Холын зүйлийг харахад ашиглана
 • Хоёр зэс, нэг ягаан болор ашиглан хийнэ

ХАРАНХУЙ ШИЛ (TINTED GLASS)

 • Нэвт харагддаг боловч гэрэл нэвтрэхгүй шил!?
 • Шилийг тойруулаад дөрвөн ягаан болор тавьж хийнэ
 • Харанхуй шилийг гараараа ч авч болно

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Өмнө нь зөвхөн өвстэй хөрсийг хүрзээр зам болгох боломжтой байсан бол одоо шороо, шилмүүст хөрс, мөөгний хөрс, хайргатай хөрсийг зам болгох боломжтой
 • Шалкер шалкерын суманд оногдоход өөр тийш шилжиж, байранд нь шинэ шалкер үүснэ (Шалкерийн хуяг = сэргээгдэх нөөц)

УУРХАЙН ТЭРЭГ

Усан дотор ажилладаг болсон

 • Бүх төмөр замыг усан дотор ашиглах боломжтой
 • Урсаж буй ус төмөр замыг эвдлэхгүй
 • Уурхайн тэрэг усаар явах боловж удааширна

ЗАСВАРУУД

 • MC-98219 - Experience orbs follow dead players
 • MC-108469 - Chunk-wise entity lists often don’t get updated correctly (Entities disappear)
 • MC-112147 - Lava burning items or XP orbs sound muted when “Friendly Creatures” slider is turned off
 • MC-127201 - /replaceitem makes quite an obnoxious sound, which is not heard by the person whose items are being replaced.
 • MC-127692 - Experience build up in furnace when using a hopper which can cause severe lag
 • MC-130449 - Cartographer villager freezes or crashes the game when unlocking explorer maps
 • MC-130584 - When a structure loads, water sources in the structure spread into waterloggable blocks
 • MC-133691 - Blocks can’t be placed normally on a full cauldron
 • MC-135552 - Dead Entities are saved to chunk
 • MC-136497 - XP orbs causing severe lag
 • MC-141034 - taiga_fisher_cottage_1 is filled with water
 • MC-169900 - Incorrect jigsaw setting in snowy_small_house_8
 • MC-169945 - Skeletons don’t burn in minecarts while being exposed to daylight
 • MC-171852 - Putting item in a spectator’s hand plays sound “Gear equips” for other players
 • MC-174685 - Drowned arm texture is reversed by the model
 • MC-175959 - One door is open in taiga_shepherds_house_1
 • MC-177622 - One log in taiga_butcher_shop_1 seems to be misrotated - causing the side roof to look asymmetrical
 • MC-177624 - Entrance in snowy_medium_house_2 is asymmetrical
 • MC-181889 - Equipping sound plays when mobs picking up non-armor items
 • MC-185357 - Removing a plant from a flower pot still plays generic armor equipping sound/shows Gear equips in subtitles
 • MC-185359 - Using a bucket in Survival mode still plays generic armor equipping sound/shows Gear equips in subtitles
 • MC-185360 - Milking a mooshroom for stew still plays armor equip sound/shows Gear equips subtitle
 • MC-189565 - Some entities do not render inside of spawners and producing error log spam in console, potentially causing lag
 • MC-190896 - Lag when opening a shipwreck chest containing buried treasure map
 • MC-192594 - plains_stable_1 misplaced blocks
 • MC-192629 - plains_stable_2 misplaced blocks
 • MC-192876 - Misplaced trapdoor on taiga_decoration_6
 • MC-192879 - Wall incorrectly placed on certain taiga houses
 • MC-192930 - Zombies picking up items play the gear equipping sound and subtitle
 • MC-193071 - Eating food items that return empty containers still play gear equipping sound
 • MC-195125 - plains_animal_pen_1 misplaced block
 • MC-195126 - plains_animal_pen_3 misplaced blocks
 • MC-195351 - Comparator in compare mode can schedule unneeded tileticks
 • MC-196542 - Small cleanup for skylight propagation code
 • MC-197009 - Referencing empty item tag in recipe can crash client
 • MC-197140 - Jack o’Lantern doesn’t come after Carved Pumpkin in Creative Inventory
 • MC-197179 - Baby piglins that pick up leather don’t despawn, cluttering the Nether with unnecessary baby piglins
 • MC-197524 - Border chunks do not enforce neighbors to be loaded, causing light updates to get stuck
 • MC-198129 - ReplaceBlobsFeature changed from 1.16.1 to 1.16.2, affecting Basalt Delta generation
 • MC-198414 - if the angle in /spawnpoint is set to ±infinity, and the player dies, it will kick the player, and upon rejoin will crash the game
 • MC-198807 - Making piglins and piglin brutes angry at certain entities (like dropped items) crashes the game
 • MC-202246 - Drowned navigation causes memory leak/performance degredation

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Minecraft Snapshot 20w45a
A Minecraft Java Snapshot

Ангилалууд