Minecraft Snapshot 21w41a

Шинэчлэлт 2021 оны 10 сарын 14

Энэ хувилбараар том өөрчлөлтүүд байхгүй ч үндсэн цэс маань сүрэг уулсаар өөрийгөө чимжээ. Мөн энэ хагас сайн (яг үнэндээ бүтэн сайн) өдөр болох Minecraft Live-г боломжтой бол үзээхийг уриалж байна.

Хуучин дэлхийгээ энэ хувилбараар нээхээсээ өмнө нөөцөлж авахыг сануулж байна.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Тоглоомын үндсэн цэсийн фон зураг Caves & Cliffs: Part II -тэй холбоотой зураг болж солигдсон
 • Badland-д хаягдсан уурхай илүү өндөрт үүсэх боломжтой болсон
 • Ягаан болрын агуй дээд тал нь Y=30 хүртэл үүсдэг болж, тархац 1.17-той ойролцоо болсон
Үндсэн цэс

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Аль хэсэг газрыг (chunk) эхлээд рендэр хийж харуулах дарааллыг өөрчилсөн
  • Хурдтай нисэж байх үед үл үзэгдэх хэсэг газрууд харагддаг байсан нь одоо харагдахгүй
 • Overworld-н газрыг үүсгэхэд ашигладаг санамсаргүй тоо үүсгэгчийг өөрчилсөн тул өмнөх хөгжүүлэлтийн хувилбаруудад үүсгэсэн дэлхийтэй адилхан seed-тэй үүсгэсэн ч өөрөөр үүсэх болно

ЗАСВАРУУД

БҮГД

 • MC-118134 Item frame texture as an item uses texture of oak planks
 • MC-137950 Signs textures does not correspond to the actual texture of their handle
 • MC-142385 Campfire texture has one pixel extending into hotbar outline
 • MC-148182 The zombie villager "profession" texture uses villager-skin-colored pixels
 • MC-152506 Wither skull projectile has faces with old texture
 • MC-160256 Texture of door items does not match the blocks
 • MC-166508 Glitchy chunk rendering since 1.15 pre-release 2
 • MC-173339 Comparators lit base texture is incorrect
 • MC-203155 Enchanting table GUI uses old lapis texture
 • MC-225949 Parity Issue: different Bedrock and Java sign items textures.
 • MC-227398 Misplaced pixel on cave vines texture
 • MC-230302 Glow Item Frame item texture is missing two pixels
 • MC-236620 Nether biomes don't generate correctly
 • MC-236650 Minecraft in 1.18 has 2^48 seeds instead of 2^64 seeds.
 • MC-237330 Worlds created with seed "REDApRES" (0) crash when trying to load new 1.18 mountain biomes / java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "dfw.a(double, double, double)" because "this.a" is null
 • MC-237457 Snowy Slopes biome no longer generates stone cliff feature from experimental snapshots
 • MC-238003 Stone in jagged peaks is always covered by snow blocks
 • MC-238561 Axolotls aren't able to spawn at all in lush caves (recurrence of MC-218701)
 • MC-238661 InhabitedTime value/Local Difficulty doesn't increase

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?


Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-21w41a

Ангилалууд