Minecraft Snapshot 21w37a

Шинэчлэлт 2021 оны 9 сарын 18

Сүрлэг өндөр уулсаас, гүн харанхуй агуй хүртэл дэлхийн тогтцыг бүхэлд нь өөрчилж буй шинэ хувилбарын эхний хөгжүүлэлтийн хувилбараар өндрийн хязгаарыг нэмэгдүүлж, газар доорх агуйн болон шинэ уул, толгодуудыг нэмжээ.

Одоогийн байдлаар хуучин хувилбарт үүсгэсэн дэлхийг энэ хувилбараар нээх боломжгүй бөгөөд дараа дараагийн хувилбаруудаас хуучин дэлхийг шинэчлэх боломж нэмэгдэх болно.

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Шинэ агуйн тогтоцууд. Том, жижиг, нарийн, бүдүүн...
 • Бана чулуут агуй, навчит агуй, сүрлэг оргил, навчит агуй, нуга, цаст энгэр, чулуут оргил, цаст оргил, уулын төгөл гэсэн шинэ байгалийн бүсүүд нэмэгдсэн
 • Хүдрийн тархац өөрчлөгдөж, мөн том том хүдрийн ордууд би болсон
 • Дэлхийн өндрийн хязгаар дээш доош тус бүр 64 блокоор нэмэгдсэн (Доод хязгаар -64, дээд хязгаар 320)

Агуйтай холбоотой өөрчлөлтүүдийг Minecraft 1.17-н нийтлэлүүдээс дэлгэрэнгүй мэдэх боломжтой. 21w10a, 21w16a-21w20a г.м.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Illager-ууд хүүхдүүд рүү дайрахгүй болсон
 • Аксолотьл зөвхөн навчит агуйд төрнө
 • Үүл байрлах өндрийг 128 байсныг 192 болгож дээшлүүлсэн
 • Гэрлийн түвшин 7 болон түүнээс доош үед дайсан мобууд төрдөг байсан бол одоо зөвхөн тас харанхуй буюу гэрлийн түвшин 0 үед л төрдөг болсон
Моб төрөхийг хязгаарлах гэрлийн түвшин (алмаас - одоо (1.17 болон түүнээс доош), зэс - шинэ (1.18))

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Minecraft 1.2-оос өмнөх хувилбарт хадгалсан дэлхийг ("pre-anvil") нээхийн тулд нээх боломжтой өмнөх хувилбараар (1.6.4 болон түүнээс өмнөхөөр нээхийг зөвлөж байна) эхлээд нээсний дараа 1.18-р нээх боломжтой болно

Техникийн талын дэлгэрэнгүй өөрчлөлтүүдийг minecraft.net-ээс

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Витер тоглогч түрүүлж цохихоос нааш тоглогч руу дайрахгүй байсныг зассан (MC-29274)
 • Тэнгисийн зомби дулаан далайд төрөхгүй байсныг зассан (MC-159025)
 • Унтаж байхдаа бичиж байсан чат сэрэх үед хаагдаж алга болж байсныг зассан (MC-160710)
 • Устай шиддэг лонхыг Ээндийн хүн рүү шидэхэд Ээндийн хүнийг гэмтээхгүй байсныг зассан (MC-166423)

БҮГД

 • MC-29274 - Withers will not pursue players in survival mode unless attacked
 • MC-30560 - River through Eroded Badlands biome generates floating rock formations at water surface
 • MC-54545 - Client render distance doesn’t adjust to server render distance if they are different, causing faulty chunk loading
 • MC-65628 - Desert pyramids generate underground when using amplified or custom terrain
 • MC-123277 - Too long scoreboard objectives and team names are not detected when commands are parsed
 • MC-129266 - Jagged ocean transitions and slower biome generation
 • MC-138801 - The interactions between a biome and another biome and its variants are inconsistent
 • MC-140690 - Giant Spruce Taiga Hills has no difference with Giant Spruce Taiga
 • MC-159025 - Drowned do not spawn in warm ocean biomes
 • MC-160710 - Chat messages written while sleeping are deleted after waking up
 • MC-166423 - Splash water bottles don’t damage endermen
 • MC-182362 - Score callbacks with a too long name break callback chain
 • MC-202376 - Rabbits, instead of spawning on snow blocks, spawn on snow layers
 • MC-208601 - Axolotls do not avoid danger when pathfinding
 • MC-212113 - Glow Lichen can spawn underwater whilst not in a cave.
 • MC-213779 - FPS drops when looking up in a tall world (4064 blocks)
 • MC-214783 - Oceans generate with stone floors
 • MC-214797 - Pointed dripstone can generate floating at transitions between local water levels
 • MC-214799 - Aquifiers sometimes create air pockets
 • MC-214864 - Hard edges when new caves generate near surface
 • MC-214989 - Isolated floating mineshaft platform
 • MC-215296 - Mineshafts often don’t generate in floating island worlds
 • MC-215876 - Dirt can generate below y=0 from mineshafts
 • MC-216784 - Ruined Portals don’t generate below y=0
 • MC-216952 - Some chunks interrupting with cave systems filled with blocks
 • MC-216967 - Kelp & Seagrass can generate in aquifers
 • MC-217465 - Unnatural shape looking like a chunk border but appears to be completely unrelated to chunk borders
 • MC-217509 - Inefficient generation of aquifers, noise caves and ore veins
 • MC-219774 - Magma blocks generate everywhere underwater in 21w10a
 • MC-219946 - Weird flat sections of terrain
 • MC-221777 - Horses donkeys, mules, llamas, and trader llamas do not follow players holding food
 • MC-221815 - Flat roofs in underwater caves
 • MC-221917 - Dripstone, pointed dripstone, and cave magma generate in oceans
 • MC-222051 - Iron Ore generation was not increased in 21w13a
 • MC-222379 - Magma can spawn under air in underwater caves
 • MC-223044 - Floating Water can generate in ravines
 • MC-223051 - Dripstone can generate in surface lakes
 • MC-223148 - Extended height message goes behind the scrolling bar
 • MC-226184 - Axolotls pathfinding to water can sometimes fall in wide holes
 • MC-227244 - Ore blocks from ore veins float in underwater magma ravines
 • MC-230343 - Parity issue: enchanting tables do not emit a light level of 7
 • MC-231721 - Dinnerbone Animals do not look at food correctly.
 • MC-231863 - Game crashes when trying to access the realms settings

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд